Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 201 100,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 188 800,00 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 760 832,00 PLN

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności pralni HIGIENA SUN poprzez realizację inwestycji w linię piorącą opartą o innowacyjną technologię ozonowania oraz linię maglowniczą wykorzystującą innowacyjny system odzysku ciepła z wyrzucanego przez magiel powietrza nasyconego parą wodną

fundusze regionalne

Higiena-Sun Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie dla firmy HIGIENA-SUN Spółka z o.o. technologii linii maglowniczej zasilanej wytwornicą pary z zastosowaniem systemu odzysku energii cieplnej z oparów magla do podgrzewu wody wykorzystywanej w procesie prania

Celem projektu jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej przez jednostkę naukową polegającej na opracowaniu technologii linii maglowniczej zasilanej wy-twornicą pary z zastosowaniem systemu odzysku energii cieplnej z oparów magla do podgrzewu wody wykorzystywanej w procesie prania. Dofinansowanie projektu z UE: 312.800,00 PLN

fundusze grafika

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 917 894,64 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 746 255,80 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 485 066,26 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, po przez prace termomodernizacyjne budynku. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplej oraz zmniejszenie emisji gazów do atmosfery.

fundusze regionalne v2

Zaufali nam: